KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2021 Yılı İç Değerlendirme Raporları

İGÜKalite

-

Birim ve bölüm bazlı 2021 yılı kurum iç değerlendirme raporları, birimlere hazırlanan formatlarla gönderildi.
 
Bununla beraber idari birimlerin iç değerlendirme raporları ile ilgili olarak 21 Ocak – 8 Mart tarihleri arasında, Genel Sekreterlik önderliğinde;
-Eğitim Öğretim Planlama Koordinatörlüğü
-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
-Yapı İşleri Daire Başkanlığı
-Personel Daire Başkanlığı
-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,
-Kurumsal İletişim ve tanıtım Daire Başkanlığı,
-Uzaktan Eğitim Uygulama be Araştırma Merkezi,
-Hukuk Müşavirliği ve
-Uluslararası Öğrenci Merkezi birimleri ile çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilerek iç değerlendirme raporlarının hazırlanması hakkında Kalite Koordinatörlüğünce detaylı bilgiler verildi.

Düzenleme Tarihi: 14 03 2022