KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ISO Kalite Yönetim Sistemleri

ISO-KYS

Bu haberimizde Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından düzenlenen bazı kalite yönetim standartlarını hakkındaki tanımları bulacaksınız.

 
1) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, dünyada en çok kullanılan kalite güvence sistemi olmakla beraber, tüm operasyonel ve teknik süreçlerin en iyi şekilde uygulamasına, izlenmesine ve yönetilmesine katkı sağlar. Aynı zamanda kurum ve kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve sürekliliğin sağlanmasına olanak tanır.
 
2) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, etkili bir çevre yönetimi sisteminin nasıl uygulanacağı noktasında uluslararası kabul gören bir standart sistemidir. Kuruluşlara, çevresel yükümlülüklerini göz ardı etmeden, yönetimsel olarak başarıya ulaşması konusunda katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda sunulan ürün ve hizmetin maliyetlerini azaltarak verimliliği arttırırken, gerekli güvenin sağlanması açısından yasal koşulları yerine getirmeyi amaçlar.
 
3) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşların ve hizmet alıcılarının gizli kalması gereken bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine destek olan bir ISO sistemidir. Kuruluşların finansal verilerinin ve fikri mülkiyet bilgilerinin korunmasına yardımcı olur. Bu sistem sayesinde kuruluşlar risklerini tanımlayabilir, gizli bilgilerinin korunması konusunda tehditleri en aza indirebilir. Bu sistemin en önemli katkısı, hizmet alıcılar ve rakipler nezdinde kuruluşa itibar kazandırmasıdır.
 
4) ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır. Kurumun en değerli varlıkları olan çalışanları koruma noktasında katkıları olan bir kalite yönetim sistemidir. Çalışanlar adına daha iyi bir çalışma ortamı yaratıp, iş kazalarını en aza indirirken yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi konusunda destek olur. Ayrıca anında risk önleme ve performansın sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığı arttırır.
 
5) ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetimi Sistemi
ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetimi, müşteri şikayetlerinin daha etkin yönetimini ve müşteri beklentilerinin karşılanması oranını artırır. Özellikle hizmet alıcıların sorunları çözüme ulaştırılarak memnun kalmaları sağlanır. Müşteri Şikayet Yönetimi Sistemi gelişime açık olan kurumlar için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
 
6) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSSC 22000), büyüklük ve karmaşıklık gözetilmeksizin gıda zincirindeki bütün organizasyonlar için geçerli gıda güvenliği belgelendirmesinde uluslararası kabul görmüş bir programdır. Bu program gıda güvenliği yönetim sistemini geliştirme, uygulama ve işletmeye dair gereklilikleri belirler.  Şantiye hizmetleri, personel, tedarik edilen malzemeler, gıda savunması, gıdalarda sahteciliği önleme, alerjen yönetimi için ek gereksinimler ve gıda ambalaj malzemelerinin üretimi gibi konularda düzenleme getirir.
 
7) ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi, iş sürekliliğine yönelik uluslararası standartlarla işin karşılaşacağı tehditlerin tespit edilip, öncelik sırasına göre düzenlenmesini ve işin sürekliliğini bozabilecek gelişmelere karşı korunması için geliştirilmiştir. İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi, bu ihtimalleri en aza indirir ve kurumun gelişmeler sonrasında eski haline hemen dönmesini sağlar. Kriz dönemlerinde yaşamsal yükümlülüklerin aksamamasına yardımcı olur, kuruma esneklik kazandırır.

Düzenleme Tarihi: 02 08 2021