KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Plan
BİLGİ İŞLEM
Bİ.FR.01 Yazılım Kurulum Talep Formu
Bİ.FR.02 Dizüstü Bilgisayar, İnternet ve Mail Hesabı Kullanım Taahhüt Belgesi
Bİ.FR.03 İnternet ve Mail Hesabı Kullanım Taahhüt Belgesi
DESTEK HİZMETLER
DH.FR.01 WC Temizlik ve Kontrol Formu
DH.FR.02 Sınıf Temizlik ve Kontrol Formu
DH.FR.03 Yemekhane Aylık Denetim ve Kontrol Formu
DH.FR.04 Kafeterya Memnuniyet Anketi
DH.FR.05 Kafeterya Aylık Denetim ve Kontrol Formu
DH.FR.06 Asansör Kontrol Formu
DH.FR.07 İlaçlama Hizmeti Denetim Formu
DH.FR.08 Yakalama Tutanağı
DH.FR.09 Unutulan Eşya İmha Formu
DH.FR.10 Servis Araç Denetim Formu
DH.FR.11 Atık Deposu Temizlik ve Kontrol Formu
DH.FR.12 Güvenlik Hizmeti Kontrol Formu
DH.FR.13 Güvenlik Personeli Performans Değerlendirme Formu
DH.FR.14 Kamera Kayıtları İzleme Formu
DH.FR.15 Kayıp-Buluntu Eşya Tutanak Formu
DH.FR.16 Olay Tutanağı
DH.FR.17 Temizlik Denetim Formu
DH.FR.18 Temizlik Memnuniyet Anketi
ERASMUS
ER.FR.01 Erasmus Registration Form
ER.FR.02 Giden Öğrenci Katılım Sertifikası
ER.FR.03 Katılım Sertifikası Gelen Öğrenci Öğrenim
ER.FR.04 İntibak 1
ER.FR.05 İntibak 2
ER.FR.06 2018-2019 Yılı Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Formu
ER.FR.07 2018-2019 Incoming Erasmus Students Application Form
ETİK KURUL
ET.FR.01 Etik Kurul Başvuru Formu
ET.FR.02 Etik Kurul Araştırmacı Taahhütnamesi
ET.FR.03 Etik Kurul Başvuru Değerlendirme Formu
ET.FR.04 Etik Kurul Başvuru Kontrol Listesi
ET.FR.05 Özgeçmiş Formu
ET.FR.06 Katılımcılar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

ET.FR.07 İlgili Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı Başkanı ve Kurum Sorumluluğunun Bilgilendirildiğine Dair Belge
EĞİTİM YÖNETİMİ
EY.FR.01 Araştırma Görevlisi Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
EY.FR.02 Eğitmen Adayı Sunum Performans Değerlendirme Formu
EY.FR.03 Uçuş Harekat Uzmanı Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Formu
EY.FR.04 Eğitim Kayıt Formu
EY.FR.05.02 Eğitim Katılımcı Değerlendirme Formu
EY.FR.06 Personel Eğitim Sözleşmesi ve Fayda Taahhütnamesi
EY.FR.07 Çalışan Eğitim Talep Formu
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İK.FR.01 Kalite İç Değerlendirici Görevlendirme Yazısı
İK.FR.02 MYO Uçuş Harekat Uzmanlığı Eğitmen Bilgi Formu
İK.FR.03 MYO Uçuş Harekat Uzmanlığı Eğitmen Yetki Belgesi
İK.FR.04 Uçuş Harekat Yöneticiliği Kalite Denetleme Personeli Aday Yeterlilik Formu
İK.FR.05 Uçuş Harekat Yöneticiliği Uçuş Harekat Eğitmeni (FDI) Adayı Yeterlilik Değerlendirme Formu
İK.FR.06 Uçuş Harekat Yöneticiliği Havacılık Güvenliği Eğitmeni (SEC) Adayı Yeterlilik Değerlendirme Formu
İK.FR.07 Uçuş Harekat Yöneticiliği Uçuş Harekat Kaynak Yönetimi Eğitmeni (DRM.CRM) Adayı Yeterlilik Değerlendirme Formu
İK.FR.08 Uçuş Harekat Yöneticiliği Tehlikeli Madde Eğitmeni (DGR) Adayı Yeterlilik Değerlendirme Formu
İK.FR.09 Uçuş Harekat Yöneticiliği Yönetici Personel Adayı Yeterlilik Değerlendirme Formu
İK.FR.10 Uçuş Harekat Yöneticiliği Gönüllü Bildirim Formu
İK.FR.11 Uçuş Harekat Yöneticiliği Uçuş Harekat Uzmanı Eğitimen Adayı Değerlendirme Formu
İK.FR.12 Çalışan Görüş Formu
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
KD.FR.01 Kütüphane Materyal Talep Formu
KD.FR.02 Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Formu
KD.FR.03 Yayınevleri Stant Dilekçesi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
KV.FR.01.02 Öğrencilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Belgesi
KV.FR.02.01 Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Belgesi
KV.FR.03.03 Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Belgesi
KALİTE YÖNETİMİ
KY.FR.01.01 Düzeltici Faaliyet Formu
KY.FR.02 PUKÖ Döngüsü İle Kalite İyileştirme Çalışması Formu
KY.FR.03 KYS İç Denetim Raporu
KY.FR.04 Uygun Olmayan Ürün Tespit Formu
KY.FR.05 Revizyon ve Yeni Dokuman Talep Formu
KY.FR.06 Toplantı Tutanak Formatı 
KY.FR.08 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Kalite Denetçisi Yetki Belgesi
KY.FR.09 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Akademik Dökümanların Değerlendirilmesi ve Onay Formu
KY.FR.10 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Denetimi Kontrol Formu
KY.FR.12 Kök Neden Analizi (KNA) Formu
KY.FR.14 KYS İç Denetim Plan Formu
KY.FR.15 Toplantı İmza Listesi
KY.FR.16 KYS Denetim Değerlendirme Formu
KY.FR.17 Kalite Bölümü KYS Denetçi Değerlendirme Formu
ÖĞRENCİ İŞLERİ
ÖD.FR.01 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Öğrenci Taahhütnamesi
ÖD.FR.02 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Sınav Evrakları Teslim Formu
ÖD.FR.03 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Soru Analiz Formu
ÖD.FR.04 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Sınav İtiraz Formu
ÖD.FR.05 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Kuruluş İçi Eğitim Kayıt Formu
ÖD.FR.06 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Sınav Katılımcı Listesi
ÖD.FR.07 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Sınav Seti Kapağı
ÖD.FR.09 Uçuş Harekat Uzmanı Sertifikası
ÖD.FR.10 Sınıf Listesi
ÖD.FR.11 Uçuş Harekat Yöneticiliği Arşiv Kontrol Formu
ÖD.FR.13 UBYO Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (Öğretim Elemanı Değerlendirme)
ÖD.FR.14 UBYO Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (Staj Danışmanı Değerlendirme)
ÖD.FR.15 UBYO Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci Özdeğerlendirme)
ÖD.FR.38 Öğrenci Görüş Formu
ÖD.FR.39 Staj Eğitimi Uygulamalı Ders Öğrenci Taahhütnamesi
ÖD.FR.40 GSF Öğr. Staj Değ. Formu (Staj Danışmanı Değ. - GMS)
ÖD.FR.41 GSF Öğr. Staj Değ. Formu (Öğr. Özdeğerlendirme - GMS)
ÖD.FR.42 GSF Öğr. Staj Değ. Formu (Öğr. Elemanı Değ. -GMS)
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
PR.FR.06 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gizlilik Taahhütnamesi
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
RD.FR.01 Görüşmeye Giriş Formu (Dışarıdan)
RD.FR.02 Görüşme Tutanağı (Yaşamsal Tehdit)
RD.FR.03 Görüşme Tutanağı (Yaşamsal Tehdit Yok)
RD.FR.04 Bilgilendirilmiş Onam Formu
SATINALMA
ST.FR.01 Satınalma Ödeme Emri Formu
ST.FR.02 Satınalma Onay Belgesi
ST.FR.03 Satınalma Tesellüm Tutanağı
ST.FR.04 Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu
ULUSLARARASI OFİS
UO.FR.01 Yurtdışı Fuar Değerlendirme Formu
UO.FR.02 Yurtdışı Fuar Bilgi Formu
UO.FR.03 Yurtdışı Fuarları Görüş Formu
UO.FR.04 Yurtdışı Tanıtım Malzemesi Kontrol Listesi
UO.FR.05 Yurtdışı Öğrenci Data Formu
UZAKTAN EĞİTİM
UZ.FR.01 Süreli Telif Sözleşmesi
UZ.FR.02 Süresiz Telif Sözleşmesi
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK
YP.FR.01 Jeneratör Haftalık Bakım Formu
YP.FR.02 Jeneratör Aylık Bakım Formu
YP.FR.03 Jeneratör Yıllık Bakım Formu
YP.FR.04 Su Deposu Bakım ve Kontrol Formu
YP.FR.10 Yıllık Periyodik Kontrol Formu
YP.FR.11 Chiller Bakım Formu
YP.FR.12 Otomatik Kapilar Bakim Formu
YP.FR.13 Ups Kesintisiz Güç Kaynakları Bakım Formu