KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Tanımları:

İK.GT.01 Uçuş Harekat Sorumlu Müdürü 
İK.GT.02 Uçuş Harekat Eğitim Müdürü 
İK.GT.03 Uçuş Harekat Kalite Müdürü 
İK.GT.04 Uçuş Harekat Eğitmeni (FDI) 
İK.GT.05 Uçuş Harekat Kaynak Yönetimi Eğitmeni (DRM.CRM) 
İK.GT.06 Uçuş Harekat Havacılık Güvenliği Eğitmeni (SEC) 
İK.GT.07 Uçuş Harekat Tehlikeli Madde Eğitmeni (DGR) 
İK.GT.08.03 Birim Kalite Temsilcisi GYS 
İK.GT.09 Rektör GYS 
İK.GT.10 Rektör Yardımcısı GYS 
İK.GT.11 KYS İç Değerlendirici GYS 
İK.GT.12 BESYO Müdürü GYS 
İK.GT.13 BESYO Müdür Yardımcısı GYS 
İK.GT.14 BESYO Bölüm Başkanı GYS 
İK.GT.15 BESYO Bölüm Başkan Yardımcısı GYS 
İK.GT.16 BESYO Araştırma Görevlisi GYS 
İK.GT.17 Erasmus Koordinatörü GYS 
İK.GT.18 BESYO Öğretim Elemanı GYS 
İK.GT.19 Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu-Enstitü Sekreteri GYS 
İK.GT.20 Personel Daire Başkanı GYS 
İK.GT.21 Personel Daire Başkan Yardımcısı GYS 
İK.GT.22 Personel İşleri Memuru 
İK.GT.23 Kalite Koordinatörü GYS 
İK.GT.24 Satın Alma Müdürü 
İK.GT.25 Satın Alma Müdür Yardımcısı 
İK.GT.26 Satın Alma Sorumlusu 
İK.GT.27 Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı 
İK.GT.28 Bilgi İşlem Daire Başkanı 
İK.GT.29 Kullanıcı Destek Uzman Yardımcısı 
İK.GT.30 Kullanıcı Destek Uzmanı 
İK.GT.31 Network Uzman Yardımcısı 
İK.GT.32 Network Uzmanı 
İK.GT.33 Ön Uç Geliştirme Uzmanı 
İK.GT.34 Sanallaştırma Uzman Yardımcısı 
İK.GT.35 Sanallaştırma Uzmanı 
İK.GT.36 Siber Güvenlik Uzmanı 
İK.GT.37 Sistem Uzman Yardımcısı 
İK.GT.38 Sistem Uzmanı 
İK.GT.39 Telekomünikasyon ve İletişim Uzmanı 
İK.GT.40 Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı 
İK.GT.41 Yazılım Geliştirme Uzmanı 
İK.GT.42 Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Sorumlusu 
İK.GT.43 Kurumsal Açık Erişim Arşivi Kayıt Sorumlusu 
İK.GT.44 Kütüphane Süreli Yayınlar Sorumlusu 
İK.GT.45 Kütüphane Şube Sorumlusu 
İK.GT.46 Kütüphane Teknik Hizmetler Sorumlusu 
İK.GT.47 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Yardımcısı 
İK.GT.48 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
İK.GT.49 Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri Memuru 
İK.GT.50 Kütüphaneci 
İK.GT.51 Hukuk Müşaviri 
İK.GT.52 Genel Sekreter Yardımcısı 
İK.GT.53 Genel Sekreter 
İK.GT.54 Genel Sekreterlik Uzman Yardımcısı 
İK.GT.55 Genel Sekreterlik Uzman