KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İş Akışı
ATIK YÖNETİMİ 
AT.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü 
BİLGİ İŞLEM 
Bİ.PR.01 Yedekleme Prosedürü
Bİ.PR.02 Yetkilendirme Prosedürü
DESTEK HİZMETLER
DH.PR.01 Destek Hizmet Daire Başkanlığı Tedarikçi Performans Değerlendirme Prosedürü
İNSAN KAYNAKLARI
İK.PR.01 Akademik Personel İK Yönetimi Prosedürü
İDARİ VE MALİ İŞLER
İM.PR.01 Bütçe Hazırlama ve Uygulama Prosedürü
KALİTE YÖNETİMİ
KY.PR.01 KYS İç Değerlendirme Prosedürü 
KY.PR.02 Uçuş Harekat Yöneticiliği Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
KY.PR.03 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı YGG Prosedürü
KY.PR.04 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Kayıtların Yönetimi Prosedürü 
KY.PR.05 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Kalite Sistem Prosedürü
KY.PR.06 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Akademik Dökümanlarından Sapmaların Yönetimi Prosedürü
KY.PR.08.02 Süreç Yönetim Prosedürü
KY.PR.09.01 Kurul Konsey Komite İşleyiş Prosedürü
KY.PR.16.01 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 
ÖĞRENCİ İŞLERİ
ÖD.PR.01 Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı Sınav Prosedürü
ÖD.PR.02 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü

ÖD.PR.03 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
ÖD.PR.04.02 Eğitim Öğretim Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
SÇ.FR.01 İSG Talimat ve Kişisel Koruyucu Ekipman Zimmet Tutanağı
SÇ.FR.02 İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
SÇ.FR.03 Ramak Kala Olay Formu
SÇ.FR.04 İş Kazası Formu
SÇ.FR.05 İSG Tutanak Formatı
SÇ.FR.07 Yangın Tüpü Aylık Kontrol Formu
SÇ.FR.08 İş Kazası Kök Neden Analizi Formu
SÇ.FR.09 Oda Isısı Sıcaklık-Nem Takip Formu
SÇ.FR.10 Buzdolabı-Derin Dondurucu Isı Takip ve Temizlik Formu
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SK.FR.01 Enjeksiyon Onay Formu
SK.FR.14 EK1-Yeni Öğrenci Kulübü Başvuru Formu
SK.FR.15 EK2-Danışman Hoca Bilgileri Formu
SK.FR.16 EK3-Kulüp Açma Tüzüğü
SK.FR.17 EK4- Demirbaş Zimmet Formu
SK.FR.18 EK5- Kulüp Amblemi
SK.FR.19 EK6- Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formu
SK.FR.20 EK7- Üyelik Formu
SK.FR.21 EK8- Kulüp Güncelleme Formu
SK.FR.22 EK9- Faaliyet Planı Bildirim Formu
SK.FR.23 EK10- Etkinlik Rapor Formu
SK.FR.24 EK11- Genel Kurul Tutanağı
SK.FR.25 EK12- Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
SK.FR.26 EK13- Denetim Kurulu Toplantı Tutanağı
SK.FR.27 EK14-Kulüp Başkanı Atama Formu
SATINALMA
ST.FR.01 Satınalma Ödeme Emri Formu
ST.FR.02 Satınalma Onay Belgesi
ST.FR.03 Satınalma Tesellüm Tutanağı
ST.FR.04 Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu