KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YÖNETMELİKLER

YM.01 27261 İGÜ MYO Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
YM.02 27283 İGÜ MYO Ana Yönetmeliği 
YM.03 27398 İGÜ MYO Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
YM.04 27877 İGÜ MYO Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
YM.05 27999 İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
YM.06 28021 İGÜ Ana Yönetmeliği 
YM.07 28254 UAMY Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.08 28675 İGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 
YM.09 28697 İGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
YM.10 28755 İGÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 
YM.11 28853 İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
YM.12 28853 İGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kuruluş Bakanlar Kurulu Kararı 
YM.13 28856 İGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 
YM.14 28964 İGÜ Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
YM.15 28978 UAMY Bilgisayar Teknolojileri Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.16 28978 UAMY Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.17 28978 UAMY İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.18 28978 UAMY Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.19 28978 UAMY Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.20 28978 UAMY Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
YM.21 28997 UAMY Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.22 29045 UAMY İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.23 29045 UAMY İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.24 29045 UAMY Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.25 29045 UAMY Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.26 29045 UAMY Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.27 29045 UAMY Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.28 29045 UAMY Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.29 29421 İGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
YM.30 29421 İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
YM.31 29548 İGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
YM.32 29855 UAMY Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.33 30008 İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
YM.34 30033 İGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
YM.35 30094 UAMY Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
YM.36 30718 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

YÖNERGELER

YN.01 İGÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi 
YN.02 İGÜ Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2016-2017 Erasmus Hareketliliği Yönergesi 
YN.03 İGÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (aktsects) Uygulama Yönergesi 
YN.04 İGÜ Yaz Öğretimi Yönergesi 
YN.05 İGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi 
YN.06 İGÜ Bilimsel Yayinlari Teşvik Yönergesi 
YN.07 İGÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi 
YN.08 İGÜ Burs Yönergesi 
YN.09 İGÜ Çap Yönergesi 
YN.10 İGÜ Danışma Kurulları Yönergesi 
YN.11 İGÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi 
YN.12 İGÜ Diploma, Diploma defteri, Mezuniyet Belgesi ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi 
YN.13 İGÜ Dış İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi 
YN.14 İGÜ Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi 
YN.16 İGÜ Etik Kurul Yönergesi 
YN.19 İGÜ Kütüphane Yönergesi 
YN.20 İGÜ Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışma Birimi (mbrd) Yönergesi 
YN.21 İGÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi 
YN.22 İGÜ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi 
YN.23 İGÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi 
YN.24 İGÜ Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Sınav Hazırlık ve Uygulama Kılavuzu 
YN.25 İGÜ Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 
YN.26 İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Staj ve Klinik Çalışma Yönergesi 
YN.27 İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi 
YN.28 İGÜ Staj Yönergesi 
YN.29 İGÜ Uzaktan Eğitim Birimi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi 
YN.30 İGÜ Yandal Programı Yönergesi 
YN.31 İGÜ Yayın İlkeleri ve Yayın Kurulu Yönergesi 
YN.32 İGÜ Yaz Okulu ve Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Yönergesi 
YN.33 İGÜ Çift Anadal Yönergesi 
YN.35 İGÜ Hukuk Müşavirliği Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 
YN.36 İGÜ İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esasları Yönergesi 
YN.37 İGÜ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi 
YN.38 İGÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 
YN.39 İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphane Yönergesi 
YN.40 İGÜ Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Yönergesi - Senato Onayı 
YN.41 Fahri Doktora Yönergesi 
YN.42 Kalite Güvence Yönergesi 
YN.43 Erasmus+ Yönergesi 
YN.44 Kariyer Geliştirme Merkezi Yönergesi 
YN.45 Akademik Araştırmaları ve Yayınları Değerlendirme ve Teşvik Yönergesi